Kontakt:

 
Adres siedziby firmy:

Caffe24 Piotr Kliszcz

Karczowiska 15

59-307 Karczowiska

Poland

 
Adres email:
 
Kontakt telefoniczny:

RODO

Administratorem Państwa danych jest Caffe24 Piotr Kliszcz. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wystawienia faktury oraz prawidłowego wykonania czynności rachunkowo-podatkowych. Podstawa prawną przetwarzania danych zawartych w umowie jest wykonanie obowiązku prawnego, który ciąży na administratorze, określającego zakres danych, które musi zawierać faktura VAT. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wystawienia faktury.

Dostęp do Państwa danych posiadają podmioty obsługujące systemy informatyczne, w których przetwarzane są Państwa dane osobowe użyte do wystawienia faktury. Dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku , w którym została wystawiona faktura.

Przysługuje Państwu prawo do:

- dostępu do danych osobowych, ich usunięcia, zmiany, ograniczenia,

- sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych,

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania Państwa danych przez firme Caffe24 Piotr Kliszcz


Caffe 24 Fontanna czekoladowa, napis LOVE, MIŁOŚĆ,ŚWEET, podesty podświetlane, parety LED, Candy Bar, Słodki Stół, belgijska czekolada: Legnica, Wrocław, Leszno, Bolesławiec, Zgorzelec, Opole, Jelenia Góra, Zielona Góra, Świdnica, Rawicz, Milicz, Karpacz, Lubin,